رقم قرارداد کادرفنی تراکتور

لیست کادرفنی باشگاه تراکتورسازی

نام و نام خانوادگی تاریخ تولد اتمام قرارداد مبلغ قرارداد (سال جاری)
رحمان رضايي ۱۳۵۳/۱۲/۰۱ ۹۵/۹۶فصل ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ايوب ذوالفقاري شتربان ۱۳۳۸/۱۲/۰۳ ۹۵/۹۶فصل ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مهدي برادريزدچيان ۱۳۶۲/۰۹/۲۲ ۹۵/۹۶فصل ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
اردشير قلعه نوعي ۱۳۴۲/۰۸/۰۱ ۹۵/۹۶فصل ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مجيد آقازاده ۱۳۶۱/۰۳/۰۹ ۹۵/۹۶فصل ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
مجيد صادقي ۱۳۵۴/۱۱/۰۵ ۹۵/۹۶فصل ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
رمضان نوري زاده ۱۳۴۵/۰۳/۰۷ ۹۵/۹۶فصل ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
عليرضا پژمان ۱۳۵۱/۰۶/۳۰ ۹۵/۹۶فصل ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
جورج تاوارز ۱۳۵۸/۰۶/۰۲ ۹۵/۹۶فصل ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ژوزه ميگويل تکسيرا ۱۳۵۲/۰۹/۱۰ ۹۵/۹۶فصل ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
بياضعلي پورممي ۱۳۵۴/۰۳/۰۱ ۹۵/۹۶فصل ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
سيامک قليچ خاني ۱۳۴۶/۱۰/۲۴ ۹۵/۹۶فصل ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
© حقوق سایت برای تراختورلینک محفوظ است